• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت

    معرفی بخش

    تنوع اقلیمی و شرایط توپوگرافی استان، تنوع گیاهی مطلوبی را در عرصه‌ یک میلیون هکتار مرتع و 307000 هکتار جنگل موجب گردیده است. شناخت علمی و اصولی این منابع و دستیابی به پتانسیل‌های واقعی و مدیریت آن، ضرورت تحقیق و بررسی در زمینه جنگل و مرتع را اجتناب ناپذیر می‌نماید. بدین منظور بخش تحقیقات جنگل و مرتع با هدف انجام تحقیقات کاربردی در گرایش‌های جنگل، مرتع، گیاهان دارویی، گیاهشناسی، صنوبر و درختان سریع‌الرشد، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی، بانک ژن گیاهی و زیست فن‌آوری از سال 1373 تشکیل و فعالیت‌های تحقیقاتی خود را شروع نموده است.    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0